HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ

ADDITIONAL DECLARATION

LEGAL PERSONS CONTRACTING PARTNERS FOR NATURAL PERSON REPRESENTATIVES OF CONTACT LICENSORS

  INFORMÁCIÓK:

   

  ADATKEZELŐ:

  Társaság neve, képviselője: Tatár Pékség Kft. , Tatár Antal

  AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA:

  tatarpek.hu

  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

  Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

  Az érintett hozzájárulása

  A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

  A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói;

  A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

  Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

   

  A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülhetnek postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának

  TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

   

  Önnek joga van kérelmezni  az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

  Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani

  Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.

  További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

  ****

  A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.

   

  INFORMATIONS - ENGLISH VERSION:

   

  DATA MANAGER:

  Tatár Pékség Kft. , Tatár Antal

  DATA MANAGER WEBSITE:

  tatarpek.hu

  DATA MANAGER AIM:

  Contract fulfillment, business contact

  LEGAL BASIS FOR DATA HANDLING:

  Consent of the data subject

  LIST OF PERSONAL DATA:

  Employees of the Company providing customer service

  DURATION OF PERSONAL DATA STORAGE:

  5 years after the business relationship or the quality of the representatives concerned.

   

  Personal data may be transferred to the Hungarian Post or to the courier service for postal delivery for the purposes of data processing for the purposes of property protection

  INFORMATION ABOUT THE RIGHTS RESERVED:

   

  You have the right to apply to the data controller for access, rectification, cancellation or handling of personal data relating to you and may object to the handling of such personal data and have the right to data storage.

  You have the right to withdraw your consent at any time, which does not affect the lawfulness of the data handling carried out prior to the withdrawal.

  It has the right to lodge a complaint with the supervisory authority (National Data Protection and Information Authority)

  Data provision is not a prerequisite for the conclusion of a contract, it is not required to provide personal data.
  Failure to provide data may make contact more difficult.

  For more information, see the Data Handling Guide available on the Company's website (in the footer).

  ****

  I have acknowledged the above informations, I consent my personal dates for purposes of handling.