[rev_slider alias="slov"]

Predkysnuté a hlbokozmrazené výrobky

Naša spoločnosť Tatár Pékség Kft. bola založená v roku 1981, keď sme v rámci remeselnej živnosti začali s výrobou čerstvých pekárenských výrobkov. Vzhľadom na vývoj pekárenského priemyslu v západných krajinách sme na začiatku 90. rokov spustili v Maďarsku medzi prvými výrobu hlbokozmrazených pekárenských výrobkov. Vidiac úspechy mrazených pekárenských výrobkov sme ukončili výrobu čerstvých pekárenských výrobkov a prešli sme výlučne na výrobu mrazených potravín. V súlade s tým sme vytvorili aj naše výrobné, skladovacie a prepravné kapacity a podmienky.

Na Slovensku pôsobíme pod názvom Edeny s.r.o. , so sídlom v Dunajskej Strede od roku 2005.

Výrobky zdravej výživy.
Srdcom i dušou

Naším cieľom je maximálne zohľadňovať a rešpektovať zdravie, záujmy a požiadavky spotrebiteľov, preto s nimi udržiavame úzky kontakt, aby sme mohli byť neustále informovaní o ich požiadavkách a očakávaniach, aby sme získali a udržali si ich dôveru, a tým dosiahli ich spokojnosť.

Novinky

Uplynulé obdobie charakterizuje neustály rast a nepretržitý rozvoj technologického, technického a logistického potenciálu, vďaka čomu sa naša firma stala rozhodujúcim hráčom na domácom trhu s pekárenskými výrobkami.

Orechový slimák

Šunkovo- chrenový snack

O našej spoločnosti

Naša spoločnosť Tatár Pékség Kft. začínala v roku 1981 ako malá rodinná pekáreň, v ktorej sme si dokázali – a to doslova i v prenesenom význame – zabezpečiť náš každodenný chlieb. Vtedy by nám ani vo sne nenapadlo, že z nášho rodinného obchodu bude o 37 rokov neskôr podnik poskytujúci pracovnú príležitosť pre takmer 240 ľudí.

Tatár Pékség Kft. pôsobí v súčasnosti ako výnimočná spoločnosť, ktorá sa neustále rozvíja, rastie a v oblasti potravinového priemyslu pôsobí už 37 rokov. Jej výnimočnosť spočíva okrem iného aj v tom, že zostala vo výlučne maďarskom vlastníctve. A to sa v súčasnosti už len tak nevidí. Na domácom trhu sme v kontakte takmer so všetkými obchodnými reťazcami a vďaka našim slovenským a rumunským pobočkám máme významné zastúpenie vo viacerých krajinách strednej Európy.

%

Spokojnosť

Výrobok

Predajca