Zabezpečenia kvality

„V kvalite našich výrobkov tkvie čaro tradičných domácich chutí, ktoré prinášame na stoly našich zákazníkov.“

Cieľom spoločnosti TATÁR PÉKSÉG KFT. je, aby sa pri výrobe pekárenských výrobkov, polotovarov a hotových výrobkov usilovala o uspokojenie požiadaviek zákazníkov a dosiahla náležitú bezpečnosť potravín. V záujme naplnenia tejto snahy sme zaviedli a uplatňujeme systém riadenia kvality podľa Medzinárodnej potravinovej normy IFS a BRC.

Naša politika potravinovej bezpečnosti

Naším cieľom je maximálne zohľadňovať a rešpektovať zdravie, záujmy a požiadavky spotrebiteľov, preto s nimi udržiavame úzky kontakt, aby sme mohli byť neustále informovaní o ich požiadavkách a očakávaniach, aby sme získali a udržali si ich dôveru, a tým dosiahli ich spokojnosť. Ďalšou našou prioritou je aj neustále zlepšovanie kvality. Najdôležitejšou podmienkou dosiahnutia úspešného pôsobenia na trhu je výroba produktov vynikajúcej kvality, dôveryhodnosť, ako aj etické obchodné postupy, ku ktorým sa zaviazali všetci naši pracovníci.